1 ต.ค. 2552

– 30 ก.ย. 2555

นายสุรินทร์ ภูริปัญญานนท์

รอง ผอ.สพป.ปน. 1
ปฏิบัตหน้าที่ ผอ.สช.จ.ปัตตานี

1 ต.ค. 2555

– 30 ก.ย. 2556

นายนิเย็ง เจ๊ะเดร์

อาจารย์ 2 ระดับ 7
ปฏิบัตหน้าที่ ผอ.สช.จ.ปัตตานี

1 ต.ค. 2556

– 30 ก.ย. 2562

นายทรงพล  ขวัญชื่น

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

1 ต.ค. 2562

– 20 ธ.ค. 2563

นายพนม  อินทันแก้ว

รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.ปัตตานี

21 ธ.ค. 2563

– 28 ธ.ค. 2566

นายอามีน  กะดะแซ

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

29 ธ.ค. 2566

– ปัจจุบัน

นายวิทยาศิลป์ สะอา

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี