สช.อ.เมืองปัตตานี
สช.อ.หนองจิก
สช.อ.ยะหริ่ง
สช.อ.ปะนาเระ
สช.อ.ยะรัง
สช.อ.โคกโพธิ์
สช.อ.มายอ
สช.อ.แม่ลาน
สช.อ.สายบุรี
สช.อ.ทุ่งยางแดง
สช.อ.ไม้แก่น
สช.อ.กะพ้อ