สัญลักษณ์ สช. เป็นรูปวงกลม 2 ชั้น วงกลมชั้นนอกเป็นเส้นทึบ ภายในวงกลมชั้นในเป็นรูปเสมาธรรมจักร ซึ่งหมายถึง “การศึกษา” ล้อมรอบด้วย ดอกบัว ซึ่งหมายถึง “ประชาชน” สัญลักษณ์นี้มีความหมายว่า “ประชาชนส่งเสริมสนับสนุนและเทิดทูนการศึกษา”

Download … [File.PNG]

250 x 250 pixels

500 x 500 pixels

800 x 800 pixels